Про компанiю

Компанію ТОВ НАНОТЕХЦЕНТР створено для застосування дослідно-промислових і лабораторних технологій виробництва нанорозмірних порошків різних речовин і призначення та їх комерціалізації.

Нанопорошки є сьогодні найважливішим високотехнологічним продуктом, потрібним для виробництва широкої гами наноструктурних матеріалів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення.

 

Технології виробництва нанопорошків оригінальні і базуються на: синтезі нанопорошків широкого кола неорганічних сполук в процесах з контрольованою швидкістю проходження хімічних реакцій; формуванні наночастинок оксидних матеріалів у процесі співосадження з розчинів при обробці ультразвуком та імпульсним магнітним полем (що вирішує проблему де агломерації; синтезі нанопорошків простих і складних мультикатіонних оксидних фаз в умовах контрольованого нано-вибуху попередньо створених нанореакторів; механосинтезі та інтенсивної механічної обробки з подальшим низькотемпературним синтезом як окремих тугоплавких сполук.